O.S.A

Vänligen meddela här eller via telefon, senast 1 maj, om du kommer eller ej. Vi önskar även veta om du vill äta fisk eller kött samt om du har några allergier. 

Du som kommer på både vigsel och bröllopsfest kryssar i båda rutorna.

Du som har allergi kryssar i den rutan samt meddelar vilken allergi det rör sig om i meddelanderutan.

Tveka inte att fråga Monica eller Lisa om du har några funderingar!

Jag kommer på vigseln
Jag kommer på bröllopsfesten
Jag önskar äta fisk
Jag önskar äta kött
Jag önskar vegansk kost
Jag önskar vegetarisk kost
Jag har födoämnesallergi
Jag kommer på vigseln
Jag kommer på bröllopsfesten
Jag önskar äta fisk
Jag önskar äta kött
Jag önskar vegansk kost
Jag önskar vegetarisk kost
Jag har födoämnesallergi
Jag kommer på vigseln
Jag kommer på bröllopsfesten
Jag önskar äta fisk
Jag önskar äta kött
Jag önskar vegansk kost
Jag önskar vegetarisk kost
Jag har födoämnesallergi
Jag kommer på vigseln
Jag kommer på bröllopsfesten
Jag önskar äta fisk
Jag önskar äta kött
Jag önskar vegansk kost
Jag önskar vegetarisk kost
Jag har födoämnesallergi
Jag kommer på vigseln
Jag kommer på bröllopsfesten
Jag önskar äta fisk
Jag önskar äta kött
Jag önskar vegansk kost
Jag önskar vegetarisk kost
Jag har födoämnesallergi
Jag kommer på vigseln
Jag kommer på bröllopsfesten
Jag önskar äta fisk
Jag önskar äta kött
Jag önskar vegansk kost
Jag önskar vegetarisk kost
Jag har födoämnesallergi
Jag kommer på vigseln
Jag kommer på bröllopsfesten
Jag önskar äta fisk
Jag önskar äta kött
Jag önskar vegansk kost
Jag önskar vegetarisk kost
Jag har födoämnesallergi
Jag kommer på vigseln
Jag kommer på bröllopsfesten
Jag önskar äta fisk
Jag önskar äta kött
Jag önskar vegansk kost
Jag önskar vegetarisk kost
Jag har födoämnesallergi
Jag kommer på vigseln
Jag kommer på bröllopsfesten
Jag önskar äta fisk
Jag önskar äta kött
Jag önskar vegansk kost
Jag önskar vegetarisk kost
Jag har födoämnesallergi
Jag kommer på vigseln
Jag kommer på bröllopsfesten
Jag önskar äta fisk
Jag önskar äta kött
Jag önskar vegansk kost
Jag önskar vegetarisk kost
Jag har födoämnesallergi